Gotowe prezentacje maturalne

Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa 52°13'47"N 21°0'44"N ID ogłoszenia: 795 245 206

Nazwa firmy:

Opis oferty

Posiadam gotowe prezentacje maturalne z zeszłych lat , dołączam plan i bibliografie, w razie potrzeby przesyłam pomoce dodatkowe i wprowadzam poprawki, jest także możliwość wysyłki na adres do korespondencji kser z literatury przedmiotu, wszelkich informacji udzielę na maila . Koszt 50 zł. Do wielu prac mam opracowane pytania. Wykaz wybranych tematów znajdziesz na stronie: /dl/ / /Gotowe_prezentacje_tematy.doc.html 100. Przedstaw sposób kreowania bohatera negatywnego ("czarny charakter") w literaturze XX wieku 101. Wizerunek inteligenta w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 102. Inteligent jako bohater literacki omów temat na wybranych przykładach 103. Zaprezentuj model miłości romantycznej w utworach literackich różnych epok. 104. Romantyczna miłość jako źródło cierpienia. Omów zagadnienie odwołując się do tekstów z różnych epok. 105. Polacy a mniejszości narodowe. Przedstaw ich wzajemne relacje w świetle wybranych utworów literackich. 106. Twoja ulubiona adaptacja filmowa i ich porównanie 107. Romantyczny model bohatera.Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 108. Różne oblicza bohatera romantycznego. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej i europejskiej 109. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich, scharakteryzuj różne wizerunki bohaterów tragicznych. 110. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach. 111. Szekspirowski bohater tragiczny. Scharakteryzuj i porównaj wybrane przykłady postaci. 112. Różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie.Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 113. Bóg w literaturze.Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach. 114. Bóg w literaturze.Jak poeci postrzegali i przedstawiali Stwórcę: relacje człowieka z Absolutem. 115. Przedstaw różne obrazy miłości małżeńskiej w literaturze. Zanalizuj na wybranych przykładach. 116. Scharakteryzuj słynne pary małżeńskie w utworach literackich wybranych epok 117. Miasto w literaturze omów temat o znane ci utwory literacki. Przedstaw różne obrazy miasta i jego mieszkańców w wybranych przykładach prozy XIX i XX wieku 118. Miasto jako przestrzeń życia bohaterów.Omów zagadnienie na wybranych przykładach 119. Przedstaw funkcjonowanie motywu miasta w wybranych utworach literackich różnych epok. 120. Funkcjonowanie motywu miasta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Analiza i interpretacja wybranych przykładów. 121. Temat miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tego problemu. 122. Obraz miast i ich mieszkańców. 123. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok. 124. Miasto jako przestrzeń życiowa człowieka. Na podstawie wybranych wierszy XX wieku porównaj przedstawione w nich wizje miasta. 125. Miłość jako motywacje działań bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich Czy można żyć bez miłości? Rozwiń myśl Jana Pawła II. 126. Miłość tematem sztuki. Omów ukazując różne jego ujęcia w literaturze i filmie 127. Motyw miłości w literaturze. Omów temat analizując wybrane przez siebie przykłady. 128. : Miłość niejedno ma imię…-różne ujęcia miłości w literaturze. 129. Miłość siłą niszczącą czy budującą? Zbadaj problem w oparciu o wybrane przykłady literackie. 130. Miłość - siła twórcza czy destrukcyjna? Omów zagadnienie odwołując się do losów wybranych bohaterów literackich. 131. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka.Omów na wybranych przykładach bohaterów literackich. 132. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu cierpienia z miłości. 133. : Dusza i ciało- miłość i erotyzm. Przedstaw i porównaj różne ujęcia miłości duchowej i zmysłowej w kilku tekstach literatury polskiej i obcej. 134. Scharakteryzuj motyw nieszczęśliwej miłości w wybranych utworach różnych epok Weź pod uwagę kontekst kulturowy. 135. Scharakteryzuj motyw nieszczęśliwej miłości w wybra

Data dodania:

Podobne zdjęcia

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Gotowe prezentacje maturalne w materiałach edukacyjnych w Warszawie. Sprawdź co jeszcze w: Bohater literacki, Różne ujęcia, prezentacje maturalne impresjonizm, maturalne, zrobię prezentacje, proste tematy maturalne, piszemy prace maturalne.

Brak zdjęcia

Prezentacje maturalne gotowe prezentacje maturalne

| Polska, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Prezentacje maturalne gotowe prezentacje maturalne

| Warszawa, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Tanio gotowe prezentacje maturalne

| Polska, Cały kraj

Gotowe prezentacje maturalne

Gotowe prezentacje maturalne

| Częstochowa, Cały kraj

Brak zdjęcia

Gotowe prezentacje maturalne

| Polska, Cały kraj

Brak zdjęcia

Gotowe prezentacje maturalne

| Polska, Cały kraj

Brak zdjęcia

Gotowe prezentacje maturalne

| Polska, Cały kraj

Brak zdjęcia

Gotowe prezentacje maturalne

| Warszawa, Cały kraj

Brak zdjęcia

Gotowe prezentacje maturalne

| ełk, Cały kraj

Brak zdjęcia

Gotowe prezentacje maturalne

| Polska, Cały kraj | Sprzedam